DØGNVAKT +47 815 55 299

Vannskade

Profesjonell håndtering av vannskade

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter vannskader er det av stor betydning å komme raskt i gang med utbedringsarbeidet. Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i kjeller og stue, og gjør hjemmet ubeboelig. Men like dramatisk kan det bli for den enkelte om et vannrør sprekker, om oppvaskmaskinen forårsaker vannskader, eller om vannlekkasjene oppstår i rom fullt av viktig utstyr.

Les mer om vannskade

Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig.

Recover Nordic er totalleverandør innen alle områder innen skadesanering, inkludert gjenoppbygging, også storskade, industriskader og offshore

Recover Nordic står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet, med over 650 ansatte i Norge, fordelt på 37 avdelinger spredd over hele Norge.

Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er tilstede på skadested.  Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet, som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri , eller offshore-relaterte hendelser.

TJENESTER

Brannskader

Profesjonell håndtering av brannskader

Etter en brannskade er det behov for å vurdere om vask, rens og luktfjerning er nok for å fjerne sot, røykbelegg og lukt fra bygg og innbo, Man må også ta stilling til om gjenstander og bygningsmasse er såpass skadet at de må erstattes eller pusses opp.

Vi løser hvert enkelt oppdrag ut ifrahva som har brent, mengde sot og hvor varmt det har vært Recover Nordic benytter seg av forskjellige metoder og kjemi for best mulig resultat. I tillegg må vi ta hensyn til hva slags materialer sot og lukt sitter på/i. Det er viktig å starte riktig på en skade, bruker man feil metode og kjemi kan man gjøre skaden verre, og i verste fall ende opp med å ødelegge istedenfor å reparere.