Brannskader

Profesjonell håndtering av brannskader

Etter en brannskade er det behov for å vurdere om vask, rens og luktfjerning er nok for å fjerne sot, røykbelegg og lukt fra bygg og innbo, Man må også ta stilling til om gjenstander og bygningsmasse er såpass skadet at de må erstattes eller pusses opp.

Vi løser hvert enkelt oppdrag ut ifrahva som har brent, mengde sot og hvor varmt det har vært Recover Nordic benytter seg av forskjellige metoder og kjemi for best mulig resultat. I tillegg må vi ta hensyn til hva slags materialer sot og lukt sitter på/i. Det er viktig å starte riktig på en skade, bruker man feil metode og kjemi kan man gjøre skaden verre, og i verste fall ende opp med å ødelegge istedenfor å reparere.

På en brannskade kan problemområdene være flere:

  • Sot
  • Røykbelegg
  • Slukkevann
  • Kondensstriper
  • Pulver
  • Bygningsmatriale
  • Malingstyper
  • Tapeter
  • Laminat/parkett/belegg
  • Innbo

Har du hatt brannskade?

Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig.

Vårt motto er «Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig».

Enten det dreier seg om tørrkoking eller en større brannskade, ønsker vi i Recover å hjelpe deg med å tilbakestille din skade så raskt som mulig. Vi kan vaske innbo, løsøre og bygning og vi kan organsiere rens av tøy og møbler. Skulle det være behov for å gjøre noe med bygningsmassen utover å vaske den, har vi fagutdannede malere og tømrere som tar seg av maling, riving og gjenoppbygging. Vi har også et nært samarbeid med autoriserte rørleggere og elektrikere som kommer på kort varsel ved behov.

Recover bestilles av ditt forsikringsselskap, eller en takstmann oppnevnt av selskapet.

På figuren på denne siden kan du se hva som skjer fra du opplever en skade til du er tilbake til hverdagen?

Hva kan du selv gjøre?

Når en av våre prosjektledere kommer på befaring til deg, trenger vi din hjelp til å finne riktig informasjon om bygning og innbo. Du kan hjelpe til ved å fortelle oss hvilke stoffer det er i tepper og møbler, eller om du har enkeltgjenstander som er spesielt kostbare eller du er veldig glad i.

Når det gjelder bygningsmassen er det fint om du har tenkt gjennom om det er noe du ønsker å endre i forhold til sånn det var før skaden, for eksempel om du vil ha en annen type parkett enn den som var der. Er det ønskelig med slike utskiftninger kan vi selvfølgelig hjelpe meg med dette, og blir det dyrere enn det forsikringen dekker gir vi deg et pristilbud på mellomlegget.

Hvis du har gjort deg opp noen tanker om disse tingene når vi kommer på befaring så hjelper du oss å gjøre jobben raskere og bedre.

Det er også mulig å gjøre en egeninnsats med for eksempel rydding av rom, vask av innbo i kjøkkenskap og vask av tøy, for å dekke opp en eventuell egenandel.

Våre medarbeidere har lang erfaring med brannskader og vil være der under hele prosessen for å svare på de spørsmålene du eventuelt måtte ha. I samarbeid med deg vil vi gjøre vårt beste for å finne løsninger og tilpasse oss dine behov.

La oss ta prosjektlederjobben, samtidig som du kommer med innspill og ønsker, da blir resultatet best.

Dette er vår hverdag – mens du forhåpentligvis ikke opplever det igjen.