Industri- og næringsskader

Landsdekkende hurtig og profesjonell respons på akutte og/eller store og komplekse skadetilfeller

Vaktutrykning

• Raskt på skadestedet med riktig personell og utstyr

Førstehjelpstiltak

• Suge/fjerne vann, tørking og stabilisering av miljø

• Skadevurdering, kloridmålinger og skadebegrensende tiltak

• Sikring av bygninger, verdier, utstyr og maskiner

• Preservering og korrosjonshindrende tiltak

Skadestedsledelse

• Organisering på skadested, koordinering og rapportering

Storskadegruppe

• Stort antall kvalifisert personell innen alle fagområder

Maskiner og utstyr

• Store ressurser med god geografisk dekning

Skadesanering:

• Totalleverandør av skadetjenester

Alarmtelefon: 09275 / 24 timer