Luktproblemer

Profesjonell håndtering av skader der lukt er et problem

Etter noen skader er det behov for luktfjerning utover det vask og rens klarer å fjerne. Dette kan være lukt etter brann, tørrkokt mat, kloakk, lik, rotter, mus eller annet. Metodene som velges vil være avhengig av luktkilden, men metoden vil som regel inkludere bruk av:

• Luftrensere med filter

• Luftrensere med høyspentteknologi

• Ozon

• Kjemi med parfymert virkestoff

• Kjemi uten parfymert virkestoff

Alt etter hva slags luktproblem det er vil en eller flere av disse metodene kunne benyttes, og dermed redusere kostnader ved at bygningsmasse som ikke har synlige skader trenger å rives eller at innbo trenger og kasseres. Det er viktig å starte riktig på en skade, bruker man feil metode og kjemi kan man gjøre skaden verre, og i verste fall ende opp med å ødelegge istedenfor å reparere.