Om oss

Recover Nordic

Recover Nordic er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Vi er Nordens ledende selskap innen faget skadebegrensning, hvor vi har mer enn 40 års erfaring. Tidligere var Recover Nordic kjent som ISS Skadeservice og var en del av ISS Facility Services AS. Nå er vi et eget selskap og har skiftet navn til Recover Nordic AS.

Vi er til sammen mer enn 1300 ansatte i Norden, med rundt 600 i Norge, og en omsetning på mer enn 700 mill. kroner i Norge.

Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, men Recover Nordic har også oppgaver innenfor eiendom, verftsindustrien, offshore, borettslag og i den offentlige sektor.  Selv om forsikringsselskapene er våre kunder, er også privatpersoner og bedrifter som har opplevd en skade våre «kunder», siden det er disse vi hjelper i det daglige.

Vårt motto og leveregel er «Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig». Med andre ord hektisk, morsomt og utfordrende, hvor mennesket er i fokus.

Gjennom årelang kompetanse vi i Recover Nordic, som en av få blant våre konkurrenter, spesialisert seg innenfor en rekke kategorier. Vi er godkjent for ansvarsrett i flere klasser.  Vi ligger derfor hele tiden i front når det gjelder bruk av ny teknologi og bedre løsninger.

I likhet med våre leverandører og kunders verdier, mener også Recover Nordic at kvalitet og service er selskapets viktigste konkurransemiddel, samt å yte merverdi for våre kunder.  Vi har derfor etablert en tydelig og effektiv verdikjede med landets beste aktører innen sitt felt.

Dette gjør at vi kan håndtere alle typer skader fra A til Å, på en mest mulig effektiv og kundevennlig måte. Vi vet hvor slitsomt det kan være å måtte forholde seg til mange forskjellige aktører, så vi gjør denne koordineringen selv, slik at vi kan være din totalleverandør.

Vårt motto og våre verdier er viktige for oss i Recover Nordic. Dette beskriver oss både som selskap og hvordan vi er som individer. Vårt motto er Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig, og for oss oppsummerer dette alt vi jobber for. Vi ønsker å hjelpe deg som har opplevd en skade å komme tilbake til hverdagen din. Vi vet at ingen ønsker skader, men når de først skjer, så vil man at de skal håndteres så fort som mulig.

Våre verdier er ærlighet, omsorg og PÅ!. Dette beskriver hva du vil møte når du er i kontakt med oss i Recover Nordic. Vi er ærlige med deg fordi vi vet at dette varer lengst. Vi viser omsorg fordi vi bryr oss om mennesker. Vi er PÅ! fordi vi tar initiativ, vi løser problemer og vi er raske. Til sammen gjør dette at vi får deg tilbake til hverdagen. Så fort som mulig.

Ærlighet ·       Vi respekterer alle!
·       Vi tør å love, og holder det vi lover
·       Vi vet at ærlighet varer lengst
·       Vi verdsetter åpenhet
·       Vi skaper trygghet
·       Vi tør å si fra
·       Vi tilbyr innsyn
·       Vi tilbyr innsyn
Omsorg ·       Vi bryr oss om mennesker
·       Vi bryr oss om kundenes verdier
·       Vi lytter
·       Vi tar vare på hverandre
·       Vi spiller hverandre gode
·       Vi har det GØY!
·       Vi skaper trygghet
·       Vi skaper trygghet
PÅ! ·       Vi tar initiativ
·       Vi følger opp og avslutter
·       Vi tilpasser oss
·       Vi tar utfordringer på strak arm
·       Vi utvikler oss kontinuerlig
·       Vi løser problemer
·       Vi leverer kvalitet
·       Vi er raske

I Recover Nordic er vi stolte over vår egen The Recover Way. Dette er en metode og filosofi som er basert på Lean.

I 2015/2016 har alle våre avdelinger startet med The Recover Way, og dette gjør oss bedre rustet til å hjelpe deg tilbake til hverdagen når du har opplevd en skade. Sentralt i The Recover Way er fokuset på kunden, og for oss er kunden både forsikringsselskap og den skadelidte (f.eks. privatperson). Vi jobber hver dag for å finne nye måter å bli bedre på, slik at vi kan skape mer verdi for kunden.

The Recover Way handler også om å skape en bedre hverdag for våre medarbeidere. Vi skal ikke jobbe raskere eller stresse mer; vi skal jobbe smartere. Når vi har fornøyde medarbeidere, så er vi overbevist om at vi også får fornøyde kunder.

Eksempler på hva The Recover Way innebærer:

  • Prosessanalyser for å for å finne smartere måter å jobbe på
  • Ukentlige tavlemøter for å få problemer til overflaten og sikre at vi hever hodet over vannet ukentlig for å fokusere på forbedringer
  • Strukturert problemløsning i form av A3 problemløsningsark
  • Ryddige og effektive arbeidsplasser ved å bruke 5S-metodikken
  • En filosofi og tankesett om at medarbeiderne selv sitter på svarene, og at vi er her for å levere verdi for kunden

Har du hatt skade?

De fleste boligeiere i Norge har et forhold til oppusning. Nordmenn er faktisk i verdenstoppen når det gjelder å investere både tid og penger inn i egen bolig. Felles for de fleste er dog at man skaper seg drømmer og tanker, hvor man som forbruker bruker lang tid til planlegging og ikke minst gjennomføring av sitt eget lille prosjekt. Under planleggingen er også sluttkunden i en posisjon hvor de selv velger løsning og har langt større påvirkning av både endelig resultat og ikke minst kostnadsnivå. Vi vet også at sluttkunder som ikke kan påvirke sluttresultatet ofte er mer negative til prosessen og ikke minst løsningen og sluttresultatet som blir presentert.
Skadebransjen er annerledes. Vi møter kunder som:
Er i affekt. Skaden er som regel ikke planlagt.
De har ikke kjennskap til egen forsikring.
De har ikke kjennskap til prosessen som de tvinges inn i.
Det haster.

Den største utfordringen er allikevel prosessen kunden skal igjennom, og vi må ha i bakhodet at kunden ikke har hatt anledning til å bruke tid til planlegging. Med andre ord føler de at de skal løpe en hundremeter, hvor de skal starte 100 meter bak enn forventet. Forventningene er derfor uklar fra kunde til kunde, men også har vi kunder som opplever er krisesituasjon de ikke er forberedt til å håndtere.

Recover Nordic er Norges ledende på skaderelaterte prosjekter, og det handler like mye om mennesket i sentrum som det handler om skaden. Våre gutter og jenter møter sluttbrukere hver dag som agerer ulikt, noe som ikke bare gjør hverdagen utfordrende, men også spennende og varierende. Vi har derfor utformet 12 bud, som gjør oss som leverandør forutsigbare i forhold til sluttkunden. Dette er ikke bare en leveregel, men også noe vi etterstreber for nettopp å kunne bistå å skape stabilitet hos en bruker som ellers opplever verden som ustabil i prosessen de må gjennom. 
 Og for oss handler det om ”Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig”. Vi søker å gjennomføre prosessen så fort som mulig, men samtidig veilede deg som sluttbruker gjennom å gjøre en ustabil hverdag til en mer forutsigbar og en positiv opplevelse i en ellers hektisk tilværelse.
For mange er en krise både skremmende og uforutsigbar. Selv om vi som leverandør skal etterstreber vi å møte sluttkunder med harmoni og vennlighet, vil også våre medarbeidere ha gode og dårlige dager. Husk at du som kunde vil oppnå en langt bedre opplevelse om dere møter oss med vennlighet og åpenhet. Fortell oss hva du tenker og hva du ønsker, for husk vi har over 30 000 skadesaker årlig, noe som gjør at vi er trygge på det vi sammen skal gjennom.
Som kunde ønsker vi derfor at du er:
1. Fleksibel
2. Hjelpsom
3. Tydelig
4. Avklar det du føler er usikkert, slik at du blir mer sikker.
Husk du har og en plikt hvordan vi sammen skal samarbeide.
Hva har du som kunde krav på?
Hvordan jobber vi?
Husk arbeidstiden til våre medarbeidere.
Som mange andre yrker har elektroniske verktøy blitt en del av vår hverdag. Husk at vi bruker både mobiltelefoner, PC og nettbrett, for å dokumentere prosjektet elektronisk. Våre medarbeidere går gjennom et prosessverktøy, for å sikre at vi arbeider på en solid og korrekt måte både i forhold til deg som sluttbruker og ikke minst til ditt forsikringsselskap. Vi har erfart at kunden i denne delen av skadesaken ikke føler seg prioritert, men det som er viktig er at dette blir gjort nettopp for at du skal ha prioritet og fokus fra oss som leverandør.
Møt oss med positivet og entusiasme, så skal vi sammen få deg og dine tilbake til hverdagen. Så fort som mulig. La oss ta prosjektlederjobben, samtidig som du kommer med innspill og ønsker. Da blir resultatet best, dette er nemlig vår hverdag og forhåpentligvis noe du ikke opplever igjen.

Vår organisasjon

 NORSK ORGANISASJONSKARTnorsk-organisasjon-v2

NORDISK ORGANISASJONSKARTNordisk