Vannskade

Profesjonell håndtering av vannskade

For å begrense skadeomfanget og redde verdier etter vannskader er det av stor betydning å komme raskt i gang med utbedringsarbeidet. Det er unektelig dramatisk når flomvannet trenger inn i kjeller og stue, og gjør hjemmet ubeboelig. Men like dramatisk kan det bli for den enkelte om et vannrør sprekker, om oppvaskmaskinen forårsaker vannskader, eller om vannlekkasjene oppstår i rom fullt av viktig utstyr.

Serviceområder:

• Førstehjelp/sikring av bygning og innbo

• Kartlegging visuelt

• Kartlegging ved hjelp av måleinstrumenter

• Riving av skadet byggematerialer

• Tørking/metodevalg

• Miljøavfukting

• Romavfukting

• Konstruksjonsavfukting

• Sandwichtørking

• Objekttørking

• Skaderapport med fuktprotokoll

Har du hatt vannskade?

Tilbake til hverdagen. Så fort som mulig.

Enten det er fukt, råte eller lekkasje, så ønsker vi i Recover å hjelpe deg med din vannskade. Recover bestilles av ditt forsikringsselskap eller takstmann, og på figuren på denne siden kan du se hva som skjer fra du opplever en skade til du er tilbake til hverdagen.

Vi river, tørker og gjenoppbygger din skade så raskt som mulig.

Hva kan du selv gjøre?

Når en av våre prosjektledere kommer på befaring til deg, trenger vi så mye informasjon om bygningen som mulig. For eksempel må vi vite hvor mange lag med gulv det er, eller hvordan veggene er bygget opp. Hvis du har denne typen informasjon klar, hjelper du oss å gjøre jobben raskere og bedre.

For at alt arbeidet skal gå effektivt, er det til stor hjelp om du har ryddet rommene hvor vannskaden er. Dette gjør det både lettere å kartlegge skaden og raskere å gjenoppbygge den.

En vannskade eller fuktskade er ofte stressende, men husk at våre medarbeidere har lang erfaring og kan svare på alle dine spørsmål. Vi vil også gjøre vårt beste for å tilpasse oss dine behov, og sammen få deg og dine tilbake til hverdagen, så fort som mulig.

Dette er vår hverdag – mens du forhåpentligvis ikke opplever det igjen.

DØGNVAKT +47 815 55 299

Ofte stilte spørsmål ved vannskader

Recover er partner av forsikringsselskapet ditt, og rekvireres til å gjøre en faglig og kostnadsmessig vurderingen av skaden din.
Hva skaden koster deg er selvsagt avhengig av om den dekkes av forsikringen din eller ikke. Dette er det første forsikringsselskapet og Recover vil avklare. Hvis alt er dekket vil det ikke koste deg noen ting, annet en eventuelt egenandel.
Hvor lang tid det tar å få deg tilbake til hverdagen din er selvsagt avhengig av omfanget på skaden. Vær obs på at selv en liten vannskade kan ta flere uker å tørke skikkelig. Ofte kan du bo i hjemmet ditt selv om tørkingen pågår, dette får du informasjon om når vi er på befaring hjemme hos deg.
Etter første befaring rapporterer vi tilbake til forsikringsselskapet. Så snart de har tatt en erstatningsbeslutning, blir vi kontaktet angående videre fremdrift. I de fleste skadetilfeller kan Recover utføre alt fra riving til tørking og gjenoppbygging.
Vi hjelper ofte til med oppussing når vi er i gang med riving og gjennoppbygging. Dette dekkes naturlig nok ikke av forsikringen, men det kan være økonomisk gunstig for deg å gjøre det samtidig som gjenoppbyggingen, hvis du allikevel vurderer å pusse opp. I Recover har vi dyktige og erfarne tømrere, og du kan være trygg på at vi gjør en god jobb.
Du vil alltid få tilbud om enten et kontantoppgjør eller at Recover håndterer skaden for deg. Tar du kontantoppgjør får du et gitt beløp fra forsikringsselskapet, og påtar deg selv ansvar for å utbedre skaden.
Hvis ikke skaden din dekkes av din forsikring, kan vi i Recover allikevel bistå deg. Vi vil da gi deg et prisoverslag før vi avtaler videre fremdrift.
Når vi i Recover tar kontakt med deg, betyr det at vi er allerede bestilt av ett av selskapene. Når du er i kontakt med det andre selskapet, gir du beskjed om at vi er bestilt. I de fleste tilfeller vil vi få oppdragene fra begge forsikringsselskapene.
Vi er behjelpelig med å hente ut de tingene som du vil trenge mens de er lagret hos oss. Ta kontakt med prosjektlederen som var på befaring hos deg for å avklare dette. Husk allikevel å bare lever inn til lager ting som du klarer deg uten i den perioden vi har anslått at gjenoppbyggingen vil vare.
Dette må det avgjøres spesifikt i hvert enkelt tilfellet, og både forsikringsselskapet, takstmann og oss i Recover vil diskutere situasjonen din. I berørte områder vil det alltid bli vasket og desinfisert hvis det er fare for smittestoffer i vannet.
Avfukterne vil normalt ikke påvirke folk med pusteproblemer. Men fuktig luft fra selve vannskaden, eller støv fra riving og gjenoppbyggingen kan i noen tilfeller påvirke folk med pusteproblemer.
Hvis vi har installert avfuktere hos deg skal vinduer og dører holdes lukket. Dette er meget viktig! Ellers kan det ta betydelig lengre tid å tørke skaden din. Er det ikke installert avfuktere hos deg, vil vi forklare hva som skal gjøres.
Det er viktig at avfukterne går hele tiden for å få ned luftfuktigheten så raskt som mulig. Husk at selv om det føles tørt i rommet og det kjennes tørt der hvor skaden har vært, så er det ikke sikkert det faktisk er tørt nok. Dette har vi spesialutstyr for å måle. Hvis du skrur av avfukterne før det er helt tørt vil det forlenge tørkeperioden.
Vi melder strømforbruket som våre maskiner (vifter/avfukter o.l.) har brukt inn til forsikringsselskapet. Dette dekkes av forsikringen, og vil bli utbetalt eller trukket fra egenandelen din.