Våre tjenester

Recover Nordic er totalleverandør innen alle områder innen skadesanering, inkludert gjenoppbygging, også storskade, industriskader og offshore

Recover Nordic står klar 365 dager i året, 24 timer i døgnet, med over 650 ansatte i Norge, fordelt på 37 avdelinger spredd over hele Norge. Vi har meget hurtig responstid fra vi har mottatt melding om en skade, til vi er tilstede på skadested.

Vi har en egen landsdekkende storskade-enhet, som står klar til å bistå ved større, eller spesielle hendelser, enten det er privatskade, industri , eller offshore-relaterte hendelser.

Når ilden er slukket, stormen har lagt seg, eller ubudne gjester har vært på ferde foretar vi avdekning og sikring av kundens eiendeler (løsøre). Vi fjerner sot, slukningsvann og lukt, og vi rengjør etter skaden.